Raid Japan

Raid Japan Level Spin

  • Sale
  • Regular price $18.00


RAID Japan Level Spin = Spinnerbait

Weight: 3/8oz, 1/2oz